Sökning: "financial literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden financial literacy.

 1. 1. Financial Inclusion in the Age of FinTech: A multiple case study of FinTech companies’ role for financial inclusion in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vincent Thermaenius; Levi Östling; [2018-08-02]
  Nyckelord :financial inclusion; FinTech; business models; bottom of the pyramid; financial industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Management of personal investments in Russia and Sweden : Influence of financial literacy of young adults on their behavior in financial planning

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alan Dzutsev; [2018]
  Nyckelord :investment strategy; financial literacy; assets; financial planning; equity; personal investment plan;

  Sammanfattning : Background: Unawareness of most students about how to save and increase their money and changes in global economic conditions create new opportunities and challenges in international business and investment field. Lack of interest from investment companies, banks, funds, estate sellers and rialtos to this interesting and growing group of people, where even bringing up future clients in this young adults can play a big role in future success of the company. LÄS MER

 3. 3. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 4. 4. Financial literacy and stock market participation: The moderating effect of country-specific social connectedness

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Luuk Arts; [2018]
  Nyckelord :stock market participation; financial literacy; country-specific social connectedness;

  Sammanfattning : This research studies the moderating effect of country-specific social connectedness on the relation between financial literacy and stock market participation. This is done by using the extensive and multi-country SHARE data. The positive relation between financial literacy and stock market participation is reconfirmed. LÄS MER

 5. 5. Kvotera kön eller kompetens? : Förändringar i styrelsers ekonomiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Hägg; [2018]
  Nyckelord :Gender quotas; Board structure; Tobin’s Q; Financial literacy; Könskvotering; styrelsestruktur; Tobin’s Q; ekonomisk kompetens;

  Sammanfattning : Andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Norden har under en tid ökat. Det första landet i världen som införde en lag kring könssammansättningen i styrelser för att skapa mer jämställda styrelser är Norge. Den norska kvoteringslagen infördes 2006 och kräver att minst 40 procent av respektive kön ska representeras av styrelsens ledamöter. LÄS MER