Sökning: "financial literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden financial literacy.

 1. 1. Förädlingsvärdeanalys: ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars finansiella rapportering? : En fallstudie om bostadsrättshavares förståelse av årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Gaudin Robert; Johanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Condominium compounds; annual report; financial literacy; value-added statement; condominium-owner; Bostadsrättsförening; årsredovisning; finansiell förmåga; förädlingsvärdeanalys; bostadsrättshavare;

  Sammanfattning : Många bostadsrättsköpare och bostadsrättshavare har enligt tidigare studier svårt att tolka och förstå bostadsrättsföreningars årsredovisning. Utöver detta så visar studier att många människor har en bristande finansiell förmåga, vilken dock sägs kunna förbättras genom utökad information. LÄS MER

 2. 2. Barriers and Enablers to Financing Decentralized Solar Energy Systems in Southeast Asia

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Lukasz Abraszek; Lorenzo Gubbini; Alexander Henn; Jian Wang; [2022]
  Nyckelord :Decentralized Renewable Energy Systems; Solar Energy; Financing; Barriers; Enablers; Southeast Asia;

  Sammanfattning : A global transition to renewable energy is required to address the sustainability challenge and mitigate the socio-ecological consequences of climate change. This thesis explores what factors contribute to slowing down the transition to renewable energy in Southeast Asia. LÄS MER

 3. 3. Gamification and its effect on investor behaviour : A qualitative study investigating the gamified trading platform Avanza

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Moore; Hugo Ljungkvist; [2022]
  Nyckelord :Gamification; Behavioural finance; Octalysis; Avanza; Financial literacy;

  Sammanfattning : The gamification trend has in recent years gained a strong hold across the field of finance. Market participants are leveraging the benefits of implementing game-design elements to previously mundane banking activities. LÄS MER

 4. 4. The Decision-making Process and Bitcoin : How millennials' perception of what is trustworthy, useful, and safe is changing.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sasha Aghajanyan; [2022]
  Nyckelord :Bitcoin; Perception; Trust; Usefulness; Safety; Objective knowledge; Subjective knowledge;

  Sammanfattning : Background: Money has changed many forms throughout human history. About anything has served as money, sea snails, salt, and stones. LÄS MER

 5. 5. Att spara eller inte spara? : En studie om universitetsstudenters sparande och vad som påverkar sparbeteendet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Edvin Pettersson; Sandra Trinh; [2022]
  Nyckelord :Savings; risk management; life-cycle hypothesis; financial socialization; self-control; mental accounting; financial literacy; Sparande; riskhantering; livscykelhypotesen; finansiell socialisering; självkontroll; mental bokföring; finansiell bildning;

  Sammanfattning : Titel: Att spara eller inte spara? - En studie om universitetsstudenters sparande och vad som påverkar sparbeteendet Författare: Edvin Pettersson och Sandra Trinh Handledare: Camilla Strömbäck Bakgrund: Enligt livscykelhypotesen är det irrationellt för studenter att spara pengar. Däremot utifrån ett riskhanteringsperspektiv finns det anledningar till att spara vilket inte överensstämmer med livscykelhypotesen. LÄS MER