Sökning: "Ernst Nilsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ernst Nilsson.

 1. 1. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 2. 2. "Kan farbröder sy på maskin?" - En kvalitativ studie av genuskonstruktioner i "Sommar med Ernst"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Hansen; Erik Nilsson; [2013]
  Nyckelord :genus; Sommar med Ernst; inredningsprogram; genuskonstruktioner; genusanalys; könsstereotyper; Science General;

  Sammanfattning : Det är viktigt att undersöka hur medier, till exempel en tv-serie, konstruerar genus, eftersom det bidrar till att definiera vår bild av män och kvinnor. I vår studie har vi därför valt att studera inredningsserien "Sommar med Ernst". LÄS MER

 3. 3. 3D-objekt via metoden kollage

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Linus Lundin; Tina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :3D; Kollage metod; Max Ernst; Polygoner; Surrealism ;

  Sammanfattning : Datortekniken har utvecklats vilket innebär att man kan göra mer högupplösta 3D-objekt (se ordlistan) som ser mer realistiska ut än sina föregångare vilket har skapat en trend där 3D-objekten ska vara realistiska. Vi vill bryta den realistiska trenden genom att ta inspiration från det konstnärliga fältet vilket ledde oss till att undersöka de metoder som surrealisterna kan ha använt. LÄS MER

 4. 4. The future of auditing and accounting education - How the auditing firms and the universities can make the requirements for education relevant

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lindgren; Hanna Nilsson; Karl Tammi; [2010]
  Nyckelord :Management of enterprises; University education; Practical experience; Knowledge; Auditor; Competence; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with our thesis is to describe and analyse how the Swedish universities can make their audit education relevant and in line with the requirements for the future external audit market. The thesis has an abductive approach and we use a qualitative method in our research, this to get more dept in our study. LÄS MER