Sökning: "Anna Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Anna Lindgren.

 1. 1. Materialvalsstudie för flerlagerdiskhandske

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Renas Hassan; Ivan Shebalin; Sara Sharifian; Anna Lindgren; Maja Grape; Gunnar Bergström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thousands of the Swedish population suffer from eczema which is an inflam- mation of the skin. Hand eczema is a big problem while washing the dishesbecause the skin is exposed to huge amounts of water and washing-up liquid. LÄS MER

 2. 2. Acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörskap : En kvalitativ studie om samhällsentreprenörers process från idé till hållbar verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Jonsson; Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; innovation; accelerator; social innovation;

  Sammanfattning : Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al. LÄS MER

 3. 3. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap inom operationsteamet enligt operationssjuksköterskan : En litteraturstudie som undersöker operationssjuksköterskors upplevelser av ledarskap på operationssal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterskors upplevelser; ledarskap; ledarskap på operationssal; operationsteam; teamarbete på operationssal;

  Sammanfattning : Bakgrund: På operationssalen samarbetar olika professioner i team och med det gemensamma målet att göra det bästa för patienten. Teamarbete inkluderar en ledare och därför omfattas all verksamhet på operationssalen av ett ledarskap, i regel ett informellt sådant. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk kartläggning av teknologier som potentiellt skulle kunna leverera reserverna FCR och aFRR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :frequency control; automatic frequency control; FCR; aFRR; reserves; net present value;

  Sammanfattning : The ongoing change towards completely renewable power production in Sweden entails new challenges in maintaining a stable power system and puts greater demands on the frequency control. Hydropower caters for all frequency control in the Swedish grid today. LÄS MER