Sökning: "Anna Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Anna Lindgren.

 1. 1. Sex-och samlevnadsundervisningens innehåll,upplägg och genomförande som en del avskolans socialiseringsroll : En studie från elevernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lindgren Karlsson; Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sex and relationship education; primary school; student perspective; socialization; queer theory and norms;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay that deals with students' experience of primary school sex andrelationship education. The purpose was to gain new knowledge into how students in theirfirst year of high school experienced primary school sex education about sexuality, consentand relationships in terms of both its form and content, with a hope to contribute knowledgethat may be relevant to the school's actors who from 2022 will implement new curriculumchanges. LÄS MER

 2. 2. Kön och genus i högläsningslitteratur : Ur en lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2021]
  Nyckelord :Kön och genus; högläsningslitteratur; Grundskola F-3;

  Sammanfattning : Studier har visat att flickor och pojkar bemöts olika efter liknande beteende, och att högläsning är en viktig del av den tidiga undervisningen. Fokuset i den här studien är därmed att se hur kön och genus porträtteras i ett antal böcker som läses högt i dagens svenska skolor. LÄS MER

 3. 3. An evaluation of materials and processes suitable for manufacturing micro HASEL-actuators

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Anna Lindgren; [2021]
  Nyckelord :HASEL-actuator; paraffin blend;

  Sammanfattning : HASEL-actuators use dielectric liquids and compliant shells as their media. This type of actuatorwould suit the actuators used as fins for soft milli robots (SOMIRO). These robots are going tobe used in aquaponic crops for studying its impact on the environment to help the farmersimprove their crops. LÄS MER

 4. 4. Mannen med ett vackert yttre och ett kraftfullt kroppsspråk : En kvalitativ semiotisk analys av maskuliniteten inom koreansk populärkultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Lindgren; Isabelle Johansson; [2021]
  Nyckelord :Korea; Hallyu; masculinity; digital globalization; gender neutral;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and analyse how the Korean pop culture depicts Korean masculinity. The theoretical point of departure in this study is based on Connell's theory of masculinity in order to define the Korean masculinity. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet och inflytande i förskolan : Vilka reella möjligheter har barn att göra sin röst hörd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Anna Ek; [2020]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; maktstrukturer; normerande praktiker; förskola; förskollärares förhållningssätt; barnperspektiv; atmosfärer;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet var syftet att utforska hur några förskollärare uppfattar begreppen delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och hur de arbetar med detta i praktiken. I studien fokuseras maktstrukturer och normerande praktiker som råder i förskolan och hur dessa kan ha en negativ inverkan på barns möjligheter att göra sin röst hörd och få ett reellt inflytande över sin vardag. LÄS MER