Sökning: "Agnes Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Agnes Eriksson.

 1. 1. Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort : fokus på värdeskapande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Eriksson; Sofie Törnberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Public Sector; performance management; public value; personal role perspective; Balanserat styrkort; offentlig sektor; prestandahantering; offentligt värde; personlig roll perspektiv;

  Sammanfattning : Titel: Möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort – fokus på värdeskapande i offentlig sektor Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Agnes Eriksson och Sofie Törnberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 - Juni Syfte: Tidigare forskning ger uttryck för att den personliga rollen är betydande för värdeskapande i offentlig sektor och kan hjälpa till att driva olika handlingar. Syftet är att öka förståelsen för möjligheten att uppmärksamma den personliga rollen i balanserat styrkort när det gäller värdeskapande i offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Informationskampanjen Om krisen eller kriget kommer : Upplysande eller uppmanande statlig styrning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Informationspolitik; Informationskampanj; Om krisen eller kriget kommer; Krisberedskap; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Polisanmäla våldtäkt, en självklarhet? : En kvalitativ undersökning om kuratorers uppfattning om vilka faktorer som är avgörande för huruvida kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt polisanmäler händelsen eller inte.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Agnes Eriksson; Hannele Nevala; [2017]
  Nyckelord :rape; woman; police report; counselor; factor.; våldtäkt; kvinna; polisanmälan; kurator; faktor.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på kuratorers uppfattning om vilka faktorer som är avgörande för huruvida kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt polisanmäler händelsen eller inte. Resultatet baseras på fem kvalitativa intervjuer med kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvård och som i sitt arbete möter kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. LÄS MER

 4. 4. Den äldre generationens tankar kring ridundervisning förr, nu och för framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Sjöström; Linnéa Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Ridsport; pedagogik; ridlärare; tränare;

  Sammanfattning : The older generation’s opinions about riding education in the past, present and for the future This is a qualitative study based on seven informants’ thoughts about their own pedagogics, how it has changed over time, and the overall changes in Sweden’s riding education. It is also about what the informants want to bring to the future regarding their own pedagogics that could help develop riding education. LÄS MER

 5. 5. Besök på livsstilsmottagningar : Patienters upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Agnes Fröler; Linda Eriksson; [2017]
  Nyckelord :nurses; patients experiences; primary healthcare; supporting role; unhealthy habits; hälsocentral; livsstilssköterska; ohälsosamma levnadsvanor; patienters upplevelser; stödjande roll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER