Sökning: "skuldkultur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skuldkultur.

  1. 1. Massmedia och socialtjänsten : -framställning och påverkan

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

    Författare :Klas Herrmansson; Fanny Bastos; [2013]
    Nyckelord :Massedia Socialtjänst Media Social work News;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar eller familj upplever att medier framställer socialtjänsten och det sociala arbetet, samt vilken betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare. Tidigare forskning visar att socialarbetare i både England, Sverige och USA uppfattar mediers framställning om socialtjänsten negativ. LÄS MER