Sökning: "smärta frakturer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden smärta frakturer.

 1. 1. Denosumab jämfört med alendronat vid långtidsbehandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Albert Henriquez Monteagudo; [2018]
  Nyckelord :Alendronat; Denosumab; Osteoporos;

  Sammanfattning : Bakgrund Osteoporos är den vanligaste skelettsjukdomen i Skandinavien. Ungefär varannan kvinna och var 4:e man kommer att drabbas av någon typ av fraktur under sin livstid. Med en åldrande befolkning kommer den medicinska och socioekonomiska effekten av osteoporos, särskilt postmenopausal osteoporos, att öka. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av spinal immobilisering : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Sörell; [2016]
  Nyckelord :Prehospital care; Spinal trauma; Patient; Spinal immobilization; Spine board; Prehospital vård; Spinalt trauma; Patient; Spinal immobilisering; Spineboard;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDen prehospitala vården börjar när samtalet inkommer till SOS och avslutas när patienten avlämnas på mottagande enhet. Den prehospitala vården innefattar undersökning, övervakning och behandling av skadade och sjuka. LÄS MER

 3. 3. Att hålla högpresterande värphöns friska i 100 veckor : vilka utmaningar kan finnas i slutet av den förlängda produktionsperioden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sanna Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :värphöns; ålder; benhälsa; ägg; äggskalskvalitet; hållbarhet; fjäderplockning; välfärd;

  Sammanfattning : I bl.a. svensk äggproduktion finns en önskan om att hålla värphönsen under en betydligt längre period än vad som görs idag. LÄS MER

 4. 4. Stressfrakturer hos den elitidrottande hästen : potentiella benmarkörer för diagnos och prevention

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Pettersson; [2015]
  Nyckelord :katastrofskada; stressfraktur; kapplöpningshäst; elitidrottande häst; fullbod; benmarkör; träning; muskuloskeletal markör; catastrophic bone injury; stress fracture; race horse; equine athlete; Thorughbred; bone marker; exercise; musculoskeletal marker;

  Sammanfattning : Muskuloskeletala skador är ett stort problem hos hästar som tränas och tävlas i kapplöpning, och orsakar smärta med påföljande hälta för individen och ger även ekonomiska förluster inom industrin. Av dessa är stressfrakturer i tredje metakarpalbenet distalt på frambenet vanligast och utgången är ofta katastrofal med avslut på karriären och i vissa fall slakt. LÄS MER

 5. 5. Myelom och livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Fransson; [2014-04-29]
  Nyckelord :Myelom; livskvalitet; upplevelser; KASAM; fysiska; psykiska; sociala och existentiella faktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Årligen insjuknar mellan 500 och 600 individer i myelom i Sverige. Myelom betraktas som en icke botbar sjukdom där syftet med behandling är att förlänga överlevnad, stabilisera sjukdom, återfå sjukdomskontroll samt förbättra livskvalitet. LÄS MER