Sökning: "soraya Nabizadeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden soraya Nabizadeh.

  1. 1. Barn vill veta varför? : En litteratur studie av barns upplevelse vid röntgenundersökningar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :soraya Nabizadeh; [2011]
    Nyckelord :Barn; upplevelse; röntgen; vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antal besök och inplanerade undersökningar på radiokliniska avdelningar har ökat under de senaste åren. Eftersom avdelningarna består av högteknologisk apparatur kan det vara en främmande miljö som skrämmer barn. LÄS MER