Sökning: "stilbaserat ledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden stilbaserat ledarskap.

  1. 1. Relationskonsekvenser för chefer och medarbetare : En korrelationsstudie om ledarskap i Uppsala Kommun

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tomas Bodin; [2011]
    Nyckelord :Ledarskap; stilbaserat ledarskap; egenskapsbaserat ledarskap; kunskapsbaserat ledarskap; utbytesbaserat ledarskap; samband;

    Sammanfattning : .... LÄS MER