Sökning: "subgroup"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet subgroup.

 1. 1. Local Rigidity of Some Lie Group Actions

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Sven Sandfeldt; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; dynamical systems; smooth dynamical systems; local rigidity; cocycle rigidity; higher rank actions; Nash-Moser inverse function theorem; Matematik; dynamiska system; släta dynamiska system; lokal rigiditet; cocycel rigiditet; högre rank gruppverkan; Nash-Moser inversa funktionssats;

  Sammanfattning : In this paper we study local rigidity of actions of simply connected Lie groups. In particular, we apply the Nash-Moser inverse function theorem to give sufficient conditions for the action of a simply connected Lie group to be locally rigid. Let $G$ be a Lie group, $H < G$ a simply connected subgroup and $\Gamma < G$ a cocompact lattice. LÄS MER

 2. 2. A grammar sketch of Sauji : An Indo-Aryan language of Afghanistan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Nina Knobloch; [2020]
  Nyckelord :Sauji; Shina; Indo-Aryan languages; Hindukush Indo-Aryan; Afghanistan; Sauji; shinaspråk; indoariska språk; Hindukush-indoariska; Afghanistan;

  Sammanfattning : This study presents selected features in the phonology and grammar of Sauji, an Indo-Aryan language spoken in a village in the Kunar province in north-eastern Afghanistan. Sauji belongs to a cluster of (western) Shina languages - a subgroup of the Hindukush Indo-Aryan languages, which are spoken in large parts of northernmost Pakistan, north-eastern Afghanistan, and the disputed Kashmir region. LÄS MER

 3. 3. Augmented Reality-Enhanced Learning : An evaluation of the possibilities of improving learning of Mechanics through an Augmented Reality application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clarissa Hedenqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Students’ struggle to understand certain threshold concepts in mechanics is believed to be reducible by better visualization in the often very abstract field of physics. Technology is used to enhance and facilitate our lives in many ways, not to mention in education. LÄS MER

 4. 4. The rubber hand illusion effectiveness on body ownership induced by self-produced movements : A Meta-Analysis

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Malin Brundin; [2020]
  Nyckelord :rubber hand illusion; body ownership; sense of agency; motor control mechanisms; meta-analysis;

  Sammanfattning : Body ownership can be studied via the rubber hand illusion (RHI), in which an artificial limb can be perceived as belonging to oneself. In the so-called moving RHI paradigm, both body ownership and sense of agency, induced by self-produced movements, can be investigated. LÄS MER

 5. 5. kil-inlägg som behandlingsmetod för gonartros jämfört med neutrala inlägg, en systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Pontus Lindblad; Emil Rune; David Johansson; [2020]
  Nyckelord :Osteoarthritis; treatment; wedge; lateral; insole; foot orthosis; orthotics; pain; function; literary review; Gonartros; behandling; kilar; lateral; inlägg; fotortos; ortoser; smärta; funktion; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många individer oftast äldre drabbas av gonartros, denna diagnos kan orsaka smärta och nedsatt funktion vilket i sin tur kan leda till begränsningar i det dagliga livet. Detta är en systematisk litteraturöversikt över studier som har undersökt laterala kil-inlägg som behandlingsmetod för att minska smärta och förbättra funktion hos patienter med medial gonartros. LÄS MER