Sökning: "sverige bnp utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden sverige bnp utveckling.

 1. 1. Sverige och Euron : Har Sverige haft en mer stabil utveckling med egen valuta?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Angestav; Gustav Dahlqvist; [2020]
  Nyckelord :EMU; Sverige; Finland; BNP; Växelkurs;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar till att undersöka huruvida Sverige har haft en stabilare utveckling på grund av att vi stått utanför EMU. För detta syfte genomför vi en komparativ jämförelse med Finland, där olika ekonomiska variabler presenteras för Sverige och Finland för att kunna urskilja hur utvecklingen har varit perioden 1990-2019. LÄS MER

 2. 2. Pensionsåldern påverkan på BNP : En analys av effekten på Real BP då Danmark sänkte pensionsåldern 2004

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tor Halvarson; Otto Noring; [2020]
  Nyckelord :Difference-in-difference; Real BNP; Pensionsreform; Danmark; Sverige;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och behovet av höjd pensionsålder är ett omdebatterat ämne i industrialiserade länder. Den genomsnittliga förväntade livslängden har ökat samtidigt som pensionsåldern inte höjts i samma takt. LÄS MER

 3. 3. Leder ökad ekonomisk tillväxt till minskade koldioxidutsläpp? : En undersökning utifrån teorin om the Environmental Kuznets Curve

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Maria Roumeliotis; Evelyn Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :GDP per capita; Economic growth; CO2 per capita; the Environmental Kuznets Curve; EKC; Industrialization; Time series analysis; BNP per capita; Ekonomisk tillväxt; CO2 per capita; the Environmental Kuznets Curve; EKC; Industrialisering; Tidsserieanalys;

  Sammanfattning : In the beginning of the industrialization in the mid-1850s, economic growth in Sweden increased. The fast growing production and increased population did no longer manage to cope with the energy available, which led to an increased demand for new and better energy sources. This led to high carbon dioxide emissions and environmental degradation. LÄS MER

 4. 4. Skuldkvotens utveckling i Sverige - En tidsserieanalys av hur BNP, huspriser och realräntan har drivit de svenska hushållens skuldkvot

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Lodén; Kajsa Amnebjer; [2018]
  Nyckelord :household debt; housing market; real interest rate; GDP; policy actions; Business and Economics;

  Sammanfattning : The debt-to-income ratio in Sweden has the last year reached an alarming high level after years of a continuously upgoing trend. Hence, it is frequently discussed between institutions, governmental authorities and media. LÄS MER

 5. 5. Dagens kommersiella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorers påverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en hög efterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNP-tillväxt i Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER