Sökning: "transportation and installation services"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden transportation and installation services.

 1. 1. Materialhantering på byggarbetsplatsen : En fördjupning om inbärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Mattias Karhunen; Linn Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inbärning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Logistikhanteringen inom byggbranschen har varit en oförändrad process under lång tid. Nu börjar däremot branschen vakna till liv och se att med effektiv leveranshantering både till och på arbetsplatsen leder till positiva effekter på både ekonomi och arbetsmiljö. Det är däremot okänt hur stora de ekonomiska effekterna är. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Charging Solutions for Users of Plug-in Hybrid Electric Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ellen Angelin; Dzenita Damjanovic; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektrifiering av fordon är en global angelägenhet i jakten på renare transporter (Ståhl et al, 2013). Hybridisering av eldrivna fordon har blivit en viktig trend, eftersom de kan upprätthålla samma räckvidd som en konventionell bil med förbränningsmotor, vilket tidigare har varit det huvudsakliga hindret för acceptansen av eldrivna fordon (Bergman, 2013). LÄS MER

 3. 3. A sourcing evaluation model for transportation and installation services of wind turbines - The case of E.ON Vind Sverige AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Nyquist; Malin Eklund; [2011]
  Nyckelord :Sourcing; evaluation model; transportation and installation services; wind power; wind turbine generators WTGs ; key factors.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today’s global competition forces manufacturing companies to re-evaluate their existing processes, technologies, manufactured parts and services in order to focus on strategic activities. The question whether to make or to buy goods or services represents a problem faced by many companies when deciding between keeping technologies/processes in-house or purchasing them from an outside supplier. LÄS MER