Sökning: "bygglogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet bygglogistik.

 1. 1. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 2. 2. Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Omar Issa; Hadi Issa; [2019]
  Nyckelord :Myloc; logistics coordination tools; logistics; construction logistics; efficiency improvement.; Myloc; logistiksamordningsverktyg; logistik; bygglogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. LÄS MER

 3. 3. Ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan inom bygglogistik : Studie av TMS på Cramo

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mustafa Jaralla; Malek Saliba; [2019]
  Nyckelord :TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst; TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst;

  Sammanfattning : I delar av byggbranschen finns idag ett gemensamt problem som kan beskrivas med termen dålig framförhållning. Detta försvårar möjligheten att se bygglogistiken i ett helhetsperspektiv, både för leverantören och entreprenören, men tyvärr även för övriga aktörer inblandade i byggproduktionsprojekt. LÄS MER

 4. 4. En hållbar logistiklösning för Järntorgets projekt Klarbäret

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victoria Eriksson; Fanny Unnerfelt; [2019]
  Nyckelord :Bygglogistik; Logistik; Bygglogistiklösning; Just in time; APD-plan; Kranplacering; Lager; Tredjepartslogistik; Logistikcentrum;

  Sammanfattning : Stockholmsregionen växer sig allt större och efterfrågan på bostäder är hög. Järntorget är ett företag vars kärnverksamhet består av bostadsutveckling, speciellt i attraktiva storstadslägen. LÄS MER

 5. 5. Just-in-time - En möjlighet för effektivisering i ett byggprojekt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellen Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid dagens byggprojekt blir bristande utrymme på byggarbetsplatsen allt vanligare då det oftabyggs i tätbebyggda områden. Detta innebär att den traditionella lagerföringen påbyggarbetsplatsen blir svår och nya lösningar behöver hittas för att upprätthålla effektivitet ochgod arbetsmiljö. LÄS MER