Sökning: "bygglogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet bygglogistik.

 1. 1. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER

 2. 2. Materialhanteringens utmaningar för tillverkande företag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Victor Juslin; Malin Gavlefors; [2020]
  Nyckelord :Material handling; Lean; Construction logistics; Wastes; Current flow; Value stream mapping; Lean tools; Materialhantering; Lean; Bygglogistik; Slöserier; Nuläge; Värdeflödesanalys; Förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to increase the knowledge about the material handling of a module house manufacturing company. In order to achieve the study's purpose, three research questions were formulated. LÄS MER

 3. 3. An investigation of logistical solutions for exploitation of urban environments.

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Laura Porwisz; Patrick Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Exploitation; logistical solution; conventional logistic method; checkpoint; logistical planning system; loading capacity; Lean; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : The exploitation of Veddesta in Järfälla county, Stockholm, is currently the largest exploitation site in Scandinavia. The project includes not only the construction of living quarters and work places but also an extension of the city’s blue subway line from Akalla with an additional two stations. LÄS MER

 4. 4. Bygglogistik för skyskrapor : Logistikplanering för bygget av Karlatornet i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Namu Azad; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; JIT; Karlatornet; LEAN; Logistik; TPL; slöseri.;

  Sammanfattning : The handling of construction logistics around building materials has long been a major problem that has been noticed since 1960. The handling of construction logistics is important as they have a major impact on costs and customer service. LÄS MER

 5. 5. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER