Sökning: "byggproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet byggproduktion.

 1. 1. Machine learning in the design phase of the construction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Hiekkala; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Data; Digitize; Construction industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning has the potential to improve processes and revolutionizeeconomies on a global level and that is also true for the construction indus-try. Machine learning has started to get attention in recent years as computerpower have increased and the cost has reduced. LÄS MER

 2. 2. Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Framtidens projektledare; projektledning; hard skills; soft skills; digitalisering; globalisering; The future project manager; project management; digitalization; globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. LÄS MER

 3. 3. Bullerhantering under byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Folkesson; Carl-Henrik Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Buller; Byggprojekt; Yrkesarbetare; Working environment; Noise; Construction site; Construction workers;

  Sammanfattning : Varje år rapporteras bullerrelaterade arbetsskador från byggsektorn till arbetsmiljöverket. Studien är utförd med syfte att utreda hur bullerrelaterade arbetsskador i byggbranschen kan minskas med hjälp av nya metoder, både innan och under pågående projekt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i byggbranschen - en studie om hur byggbranschen kan göras mer attraktiv för kvinnor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Vera Rytter; [2020]
  Nyckelord :Utmaningar; byggbranschen; byggarbetsplats; kvinnor; yrkesverksamma; studenter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har länge varit, och är fortfarande, en mansdominerad bransch. I takt med att samhället har blivit mer medvetet om vikten av jämställdhet har byggbranschens ambition om att anställa fler kvinnor ökat (Hedman-Pétursson och Berggren, 2005). LÄS MER

 5. 5. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER