Sökning: "informationsflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade ordet informationsflöde.

 1. 1. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 2. 2. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. LÄS MER

 3. 3. Apokalypsen - den återkommande uppenbarelsen : En undersökning av Uppenbarelsebokens berättelseskapande bilder reproducerade i populärkulturella verk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Denise Köngäs; [2021]
  Nyckelord :populärkultur; apokalyps; uppenbarelseboken;

  Sammanfattning : Idag är apokalypsen högst aktuell, vi befinner oss mitt i en global pandemi samtidigt som vi har en pågående klimatkris och ett ständigt informationsflöde fullt av katastrofbilder av krig, explosioner, svält och bränder. Det är inte konstigt att man känner av en viss undergångsstämning. LÄS MER

 4. 4. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 5. 5. IAMCS ur operatörens synvinkel : Hur maskinbefälen vill utforma framtidens IAMCS

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kent Hegestad; [2021]
  Nyckelord :IAMCS;

  Sammanfattning : I takt med att fartyg blir allt större och besättningarna blir allt mindre krävs nya teknologiska lösningar för att sköta driften. Olika typer av datoriserad styr och kontrollsystem där en operatör kan övervaka och styra stora anläggningar är redan verklighet sedan länge. LÄS MER