Sökning: "Informationsflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet Informationsflöde.

 1. 1. Livsmedelsmärkningar : En enkätundersökning om konsumenters attityder och medvetna val av livsmedel märkta med KRAV, Europalövet, Från Sverige och Svenskt Sigill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anja Klintefors; Marie Westerblom Sönnert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelskonsumenter möter idag ett stort informationsflöde gällande hållbarhet och matproduktion vilket kan påverka deras etiska och praktiska val i matbutikerna. Ett viktigt forskningsområde berör vad som påverkar en individs attityder och köp av livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i källkritisk informationssökning : Lärares förhållningssätt till källkritisk undervisning i digitala medier för årskurs 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Smeds; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; digitala lärmiljöer; informationstolkning; informationssökning; mediekunnighet; lärare f-3; intervju; sociokulturell teori; undervisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de förhåller sig till undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala miljöer. Lärarnas inställning till undervisning i källkritisk informationssökning har undersökts genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av arbetsmiljön med hjälp av arbetsberedning : Implementering av ett förbättringsförslag i praktiken

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; Rikard Larsson; [2020]
  Nyckelord :Work environment; communication; action research; improvement work; work sets; information flow; construction workers; supervisors; Arbetsmiljö; kommunikation; aktionsforskning; förbättringsarbete; arbetsberedningar; informationsflöde; yrkesarbetare; arbetsledare;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom byggbranschen är en av de mest olycks- och dödsfallsdrabbade branscher finns det anledningar att tro att det någonstans i arbetsmiljöarbetet brister. Inom arbetsmiljö och säkerhet sker en ständig utveckling vilket påverkar hur viktigt det är med en bra kommunikation från arbetsledaren till yrkesarbetaren. LÄS MER

 4. 4. Hur motiverar lärare sina elever?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tim Rigestål; [2020]
  Nyckelord :relations; motivation; elementary school; student; social media;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går med stora steg framåt för varje år som går, information sprids snabbare än någonsin och vi blir vana med att kunna vara ständigt uppdaterade. Även barn som växer upp idag blir vana med detta informationsflöde och att få ständig belöning via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av försörjningskedjan till en byggarbetsplats : Fallstudie på fallföretaget Skanska Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Mattias Esatson; Dekan Kadoori; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; information flow; logistics; construction; digital tools; supply chain; Digitalisering; informationsflöde; logistik; byggbranschen; digitala-verktyg; försörjningskedja.;

  Sammanfattning : The construction industry is considered an industry where manual handling is preferable to digital tools. A construction project includes many different actors who perform different services for the client. The information associated with a specific product group is massive, information is often lost, misinterpreted, or forgotten. LÄS MER