Sökning: "tryckspänning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tryckspänning.

 1. 1. Strukturell analys av hissfundament

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Oskar Bohlin; Petter Klingström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en nulägesanalys av ett hissfundament tillverkat av S235 i syfte att undersöka spänningar och deformationer i komponenterna. Fundamentet är en del av en maskinrumslös linhiss och sitter högst upp i hisschaktet. Fundamentet agerar som en infästningspunkt för hisslinor och hissmaskinen. LÄS MER

 2. 2. Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie-modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Tomas Dahl; [2018]
  Nyckelord :Strut-and-Tie-metoden STM ; Finita Elementmetoden FEM ; Topologioptimering TO ; Virtual Design and Construction VDC ; Strut and Tie method STM ; Finite Element method FEM ; Topology optimization TO ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett koordinerat samarbete och tydlig kommunikation utgör grunden för en välfungerande projektering av ett byggprojekt. I det traditionella tillvägagångssättet utförs arbetet sekventiellt, där projektet passerar mellan de inblandade parterna i turordning. LÄS MER

 3. 3. Analys och dimensionering av sintrade kugghjul

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Blomqvist; Henrik Litz; Johan Salomon; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att genom konceptutveckling ta tillvara sinterteknikens fördelar vid konstruktion av kugghjul med inriktning på dess mekaniska egenskaper. Målet har varit att ta fram koncept där kugghjulet blir lättare men med bibehållen hållfasthet gentemot referenskugghjulet samt att möjlighet till asymmetriska kuggflankerna utnyttjas för att minimera det sintrade materialets känslighet för dragspänningar vid höjd belastning. LÄS MER

 4. 4. EPS i grund - Värmeledningsförmåga och krypning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Jonas Sundberg; Robert-Masse Modin; [2012]
  Nyckelord :EPS; EPS- Cellplast; Expanderad polystyren; cellplast; XPS; XPS- Cellplast; Extruderad polystyren; Foamglas; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att undersöka vad användandet av EPS - cellplast som isolering i platta på mark kan ha för risker och konsekvenser ur byggnadsfysikaliska - och konstruktions aspekter i ett långtidsperspektiv. Arbetet har fokuserat på minskad isoleringsförmåga av fukt, och sättningsskador som beror på krypning av isoleringsmaterialet. LÄS MER

 5. 5. Modell för att utvärdera spänningar vid reducervalsning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Materialteknik

  Författare :Mikael Herrdin; [2005]
  Nyckelord :Rörvalsning; väggtjocklek; dragspänning; tryckspänning; reducervalsning;

  Sammanfattning : Ovako Steel AB i Hofors tillverkar varmvalsade rör. Ett av de sista stegen i tillverkningsprocessen är en konventionell valsning i ett antal valspar kallad reducervalsning. De valsade rören uppvisar ibland en ojämn väggtjocklek längs rörlängden på grund av att det uppstår drag- och tryckspänningar i rören mellan valsparen. LÄS MER