Sökning: "utrymningsbelysning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utrymningsbelysning.

  1. 1. Självutrymning i väg- och järnvägstunnlar - Krav och behov av vägledande markeringar och utrymningsbelysning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

    Författare :Linnea Mauritz; [2022]
    Nyckelord :Tunnel; vägtunnel; järnvägstunnel; självutrymning; nödbelysning; utrymningsbelysning; vägledande markering; personsäkerhet; människor beteende.; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The purpose of this report was to compile the current knowledge regarding design and function of evacuation signage and evacuation lighting in road and railway tunnels. Another purpose was to shed light on any issues in the aforementioned regulations and standards. LÄS MER