Sökning: "vad är öppna och dolda normer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är öppna och dolda normer.

  1. 1. Jag har tid över : En studie om att ta betald arbetstid i anspråk för sig själv.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Madeleine Viking; Michelle Åberg; [2006]
    Nyckelord :tidsbaserat arbete; motstånd; arbetstid; arbetstagare; Internet;

    Sammanfattning : Vi har undersökt studenter med erfarenhet av tidsbaserat arbete och huruvida de tar sin betalda arbetstid i anspråk för sig själv dvs. gör saker på sin betalda arbetstid som de inte är tillsagda att göra och/eller sånt som inte ingår i deras arbetsuppgifter. LÄS MER