Sökning: "varumärken sponsring fotboll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden varumärken sponsring fotboll.

 1. 1. Samarbetet mellan Linköpings Hockey Club och Linköpings Fotboll Club : ur ett sponsorperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Henrik Axelsson; Herman Oscarsson; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring; Sponsring; Värde; Varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats behandlar det samarbete som sedan 2003 finns mellan Linköpings Hockey Club (LHC) och Linköpings Fotboll Club (LFC), som innebär en kombination av herr- och damidrott. Samarbetet är unikt och de båda föreningarna har ett gemensamt varumärke och till stor del samma management. LÄS MER

 2. 2. Sponsorsamarbeten - Medvetna val eller en fråga om pengar? : En studie om sponsring i allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pernilla Gullbrandsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att ta reda på hur det sponsrade objektet ser på sponsringen. Uppsatsen undersöker vad som styr valet av sponsorer för elitfotbollsklubbar, som både är sponsringsobjekt och innehar starka varumärken. LÄS MER