”Fred utan frihet är ingen riktig fred” : En studie av riksdagspartiernas åsikter kring konflikterna i Afghanistan och El Salvador 1980-1983

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Sammanfattning: Hur såg de svenska riksdagspartierna på två konflikter som inträffade mitt under kalla krigets brinnande hetta? Konflikten i Afghanistan och i El Salvador var två händelser som inträffade samtidigt och där två av världens stormakter på den tiden var inblandande, USA och Sovjetunionen. Metoden som använts är idéanalys som ska synliggöra partiernas åsikter och tankar kring frågan genom att leta efter värdeladdade ord. Bjereld och Demkers teoretiska perspektiv angående ideologiernas roll i utrikesdebatter har använts som ett analytiskt verktyg. Utöver detta har även definitioner av de olika ideologierna använts i samma syfte som Bjereld och Demkers teori. Uppsatsen visade att de politiska partierna ofta agerade enligt sina grundideologier men att det fanns tillfällen då de uttalade sig eller tog parti för något som inte stämde överens med ideologierna. Det har även kommit fram att dagens blockpolitik gick att hitta spår från redan på 1980-talet men då i ett mindre format. Utöver detta har resultatet även visat att det fanns en tydlig linje och uppdelning inom riksdagspartierna under denna tid. En delning där högerpartierna det Moderata samlingspartiet och Folkpartiet drog sig mer åt väst medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet närmade sig öst och Sovjetunionen och att detta märktes tydligt i debatterna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)