The relationship between sports marketing & consumers purchase intention

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Viktor Nilsson; Sohrab Haidari; Amelia Seeholm; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Date: 22/01/12 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Amelia Seeholm     Sohrab Haidari            Viktor Nilsson         (95/11/02)                (93/01/08)                   (96/02/26)   Title: The relationship between sports marketing and consumer purchase intention.  Supervisor: Noushan Memar Keywords: Sports Marketing, Strategic Alliances, Consumer Purchase Intent,  Marketing Funnel Research Question: What generates a positive attitude in the consumers towards brands at  sponsored events?  Purpose: Explore the sports marketing at sponsoring events and investigating whether the  result of strategic alliances such as sponsorship activities at events are leading the  consumer of the event into becoming consumers of the companies’ brands.  Method: Quantitative, deductive approach, cross tabulation analysis Conclusion: Companies could generate a positive attitude towards their brand through sponsorship and sports marketing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)