Metamorfos : Förvandling Metamorphosis Change

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Pita Skogsén; [2020]

Nyckelord: Naturen; förändring; omvandling; kärlek; relationer; poesi.;

Sammanfattning: The nature is changing, poems about love and life.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)