Sökning: "tematisk analys tv"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden tematisk analys tv.

 1. 1. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. “I don’t need to change my body to feel like a boy” : En tematisk transanalys av transrepresentation i Chilling Adventures of Sabrina 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Rebecca Backman; [2020]
  Nyckelord :Chilling Adventures of Sabrina; Theo Putnam; Trans; Transteori; Transrepresentation; Transkroppen; Transläsning; Tematisk analys; Monsterkroppen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur trans representeras i tv-serien Chilling Adventures of Sabrina, med syftet att undersöka vad för mening serien skapar om trans i stort. Detta undersöks genom att titta närmare på en karaktär i serien, transpersonen Theo Putnam, och hur han och andra förhåller sig till hans kropp och kön. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kände bara, Nja I don’t buy it” : En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z och deras attityd mot produktplacering inom YouTube- samarbeten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Ludvigsson Svensson Rebecca; [2019]
  Nyckelord :Promotion; Influencer marketing; Model of attitudes towards web advertising; Informativeness; Entertainment; Irritation; Credibility; Advertising value; Product placement;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats en intensifiering av den digitala tekniken, som under senare år tilltagit mer än någonsin (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116). 2017 var det första året då internet utgjorde en övervägande del av alla medieinvesteringar (Larsén, 2018). LÄS MER

 4. 4. Hårda män och mjuka kvinnor? -En analys om hur manlig och kvinnlig homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Harsbo; [2019]
  Nyckelord :Representation; identitet; kvinnlig homosexualitet; manlig homosexualitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras säsong 1 och 2 av den svenska TV-serien Vår tid är nu, utgiven 2017 respektive 2018. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma och problematisera hur den manliga och den kvinnliga homosexualiteten framställs i TV-serien, och se om det finns samband med rådande normer kring sexualitet och genus. LÄS MER

 5. 5. Wahlgrens värld : En tematisk analys om ego kontra gemenskap i Reality-serien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sofia Stigson; [2019]
  Nyckelord :Reality-TV; struktur; tema; ego; narrativ; analys; Wahlgrens Värld;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera vad tittarna engageras av i reality-serien Wahlgrens värld. Metoden för undersökningen är en analys av avsnittens tematik och struktur med urval av avsnitt: 1, 3, 6 och 13 i säsong 5, baserat på att de täcker centrala delar av säsongen. Serien är uppbyggd på karaktärernas livsstil. LÄS MER