Prestera på topp : Hur förbereder jag mig bäst inför en provspelning?

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Sammanfattning: Mitt arbete handlar om hur man kan optimera sina förberedelser inför en provspelning. Genom att använda en bättre struktur i vardagen och testa nya verktyg uppnådde jag en prestation och ett välbefinnande som jag var nöjd med. Förutom att förbereda min övning på mitt instrument, cello, utforskade jag hur mental träning kunde hjälpa mig att nå mina mål. Att göra en provspelning är för mig en stor anspänning. När jag ser tillbaka på mina tidigare förberedelser kan jag se ett mönster där jag under min förberedelsetid har mått väldigt dåligt. Till och med när resultatet har varit lyckat, har jag sällan varit nöjd med min prestation. Jag har alltid lagt mycket fokus på att förbättra mitt cellospel och inte jobbat så mycket med mitt mentala rum. Jag har hört goda ord om mental träning och i perioder har jag läst om det och provat övningar men aldrig gjort det fullt ut. I det här arbetet utmanade jag mig själv genom att testa olika verktyg så som att reflektera, justera tankesätt och att träna fysiskt för att nå fram till ett toppresultat i cellospel och samtidigt må bra. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)