RunKeeper och motivation : En undersökning om hur träningsapplikationen RunKeeper påverkar motivationen till fysisk träning.

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Sammanfattning: Dagens samhälle börjar alltmer kretsa kring användandet av smartmobiler. Mobila applikationer är integrerade i vår vardag på många olika sätt, och de utvecklas ständigt och blir fler. Under den senaste tiden har det också blivit allt mer populärt att ägna sin tid åt träning och motion. Fysisk aktivitet förbättrar människors hälsa och förebygger riskerna att drabbas av vissa sjukdomar. Många personer använder sig idag av olika träningsapplikationer som ett hjälpmedel i samband med sin träning. Statistiken visar att fler och fler använder sig av träningsapplikationer, vilket gör det intressant att undersöka vad i träningsapplikationerna som hjälper användarna att öka sin motivation till träning och motion. Syftet med detta arbete var att undersöka om det fanns, och i så fall vilka funktioner i träningsapplikationen RunKeeper som ökar användarens motivation. För att ta reda på detta utfördes en kvantitativ enkätundersökning, kvalitativa intervjuer och en dagboksstudie där fem personer medverkade i en månad. Resultatet av undersökningen visar att de flesta som använder RunKeeper upplever att de blir mer motiverade till att träna och motionera med hjälp av applikationen. Resultatet visar att det finns en skillnad i vilka funktioner som upplevs mest motiverande av användarna, beroende på hur mycket kunskap om och hur mycket användarna använder applikationen. Personer som inte använder Runkeeper kontinuerligt upplever funktionen att logga sin egen träning mest motiverande, medan de som använder applikationen ofta och har god insikt i applikationens  funktioner anser att ledartavlan är det som motiverar mest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)