Punktskatter på alkohol och tobak, särskilt vid privatinförsel och distansförsäljning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ingrid Dannberg; [2011-01-21]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning: Punktskatter är ett omdiskuterat område, trots det är det få som vet vad det är. I den här uppsatsen tar jag upp vad punktskatter är för någonting och varför de finns. Punktskatt på alkohol och tobak är harmoniserat inom EU och därför kommer såväl svensk lagstiftning som EU-rättslig lagstiftning behandlas. Slutligen kommer problemen med punkskatter via privatinförsel och distansförsäljning behandlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)