Analys av faktorer som påverkar bränsleförbrukningen i en personbil : Med multipel linjär regression

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

Författare: Filip Jovanovic; Paul Singh; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi undersöker olika faktorers påverkan på bränsleförbrukningen i personbilar. Detta görs genom att utföra en multipel linjär regression med programmet R. Dessutom utfors en analys av bilbranschen som täcker de interna och externa faktorerna som påverkar biltillverkare for att presentera en optimal strategi gällande FoU for biltillverkare med relativt låg omsättning. Denna analys är baserad på Porter's femkraftsmodell och en PEST-analys. Datan som används i regressionen är tillhandahållen av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) och bestod av 1245 personbilar och bearbetades for att utföra regressionen. Resultaten från regressionsanalysen indikerar att det är möjligt att förklara cirka 80 % av bränsleförbrukningen i personbilar. Mer specifikt är det antalet cylindrar, typ av växellåda och cylinderdeaktiverings-system som har störst inverkan på bränsleförbrukningen. Dessutom visar den ekonomiska analysen av bilindustrin att starkt påverkande yttre faktorer som regleringar och ändrande kundpreferenser tillsammans med konkurrens från andra faktorer inom industrin utgör det största hotet. Den primära slutsatsen av detta kandidatexamensarbete är att biltillverkare med relativt låg omsättning borde implementera cylinderdeaktiveringssystem och överge \turbo-downsizing"-trenden inom industrin. Tillika bör manuella växellådor överges for att reducera bränsleförbrukningen, produktionskostnaderna och öka komforten for konsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)