Brandteknisk riskvärdering av Oléo

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Sammanfattning: This report contains a fire safety evaluation of Oléo, located in Växjö, Sweden. Oléo is a nightclub with a maximum of 900 guests allowed. The evaluation is based on fire modelling and evacuation simulations with manual calculations and computer simulations. A new sprinkler system has recently been installed to increase the safety in the building in case of a fire. The results has been evaluated, and based on these results suggestions to improve fire safety and evacuation has been made.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)