Identifiering och Utnyttjande av Sårbarheter hos en IP-Kamera

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Idag blir det vanligare och vanligare att system såsom kameror eller kylskåp är eller har kapabiliteten att vara anslutna till internet och kommunicera över nätet av sig själva, så kallade IoT-system. Att ett system är anslutet till internet innebär att risken för angrepp på systemet ökar, och att systemet, om infekterat, har potentialen att kommunicera med omvärlden för att exempelvis utföra denial-of-service-attacker. Detta examensarbete undersöker säkerheten hos en internetansluten kamera (IP-kamera). Målet är att identifiera sårbarheter, och om möjligt, utveckla angrepp som utnyttjar sårbarheter hos kameran, för att testa säkerheten hos systemet. Resultatet visar att systemet är sårbart för ett antal olika angrepp, främst man-in-the-middle och cross-site-request-forgery.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)