Radiorummets reverb : Preferensmapping av efterklang för inspelad talröst

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Reverb är en effekt brukad inom bland annat musikproduktion för att mixa ljud, som flitigt används och är universellt erkänd som ett väsentligt verktyg. Däremot, inom domänen för röstinspelningar -framförallt radio och podcasts- är användningen av reverb mer begränsad, om inte obefintlig. Hur lyssnaren upplever en inspelning påverkas av efterklangen tillhörande den inspelningen. Alltså upplevs en lång efterklang tillhöra ett stort rum, medan ett mer dämpat ljud med en kort efterklang upplevs som ett litet rum. Ett nyhetsreportage som påminner om akustiken i en kyrka eller för den delen en inspelning i stil av en podcast -utan efterklang- kan upplevas svårt att lyssna på, framförallt med isolerande hörlurar. Många studier har publicerats om konceptet personligt föredragen efterklang för musik, men få finns för talad röst. Därför genomfördes denna studie med avsikt att hitta en konsensus mellan oberoende deltagare. Vilken efterklangstid föredras vid lyssning till en nyhetsrapport? Varje deltagare i studien lyssnade på sju versioner av en och samma röstinspelning i stilen av ett nyhetsreportage. Varianterna hade olika långa efterklangstider, från 0 ms till 800 ms. Därefter betygssatte deltagaren varje version av ljudklippet på en skala från 1 till 100, motsvarande hur nära inspelningen var till en perfekt lyssningsupplevelse enligt deras personliga preferens. Den extraherade datan från undersökningen indikerar en preferens mot lägre efterklangstider för det givna stimulit. Skillnaden mellan lägre efterklangstider visade sig vara mer signifikanta gentemot motsvarande intervall för längre efterklangstider. Den förväntade toppen för preferensbetygen mellan 200 och 400 ms kunde inte finnas, men avsaknaden av den kan till en del förklaras av flera faktorer, såsom: en skiljaktighet mellan ljudklippets och reverbets kvalitet, omfattningen av studien eller det faktum att ett träningsmoment saknades innan studiens start.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)