Sökning: "textilbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet textilbranschen.

 1. 1. Kapitalstruktur inom Textilindustrin - En kvantitativ analys av förändringar gällande kapitalstrukturen inom fem utvalda bolag mellan år 2008 och 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Karlsson-Alalahti; Karl Persson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; pecking order teorin; trade-off teorin; Sverige; textilindustrin; H M; MQ; Ellos; Nelly; Gina tricot; pilotundersökning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Textilindustrin står inför ett paradigmskifte där marginalerna blirmindre, och den klassiska konfektionshandeln ser idag inte likadan ut som den gjorde förr.Aktörer inom industrin måste kämpa mer för att bibehålla dess marginaler och de senaste 2decennierna har den svenska klädindustrin i jämförelse med resten av sällanköpshandelnpresterat sämre. LÄS MER

 2. 2. Miljömärkningar inom textilbranschen : Ur konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Stegervall; Lina Svennberg; [2019]
  Nyckelord :Green Marketing; Green Marketing Mix; Sustainability; Consumer Behavior; Ecolabelling; Circular Economy; TPB; Greenwashing; Grön Marknadsföring; Grön Marknadsföringsmix; Hållbarhet; Konsumentbeteende; Miljömärkning; Cirkulär Ekonomi; TPB; Greenwashing;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka konsumenters kännedom och uppfattningar om miljömärkningar i textilbranschen samt om de ger avtryck i deras konsumtion. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning som är utformad utifrån en kvalitativ förstudie. LÄS MER

 3. 3. Stärkt leverantörsrelation förbättrar framtiden : Inköp inom textilföretag i sportbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Johannesson; Ulrika Mattzzon; [2018]
  Nyckelord :purchasing; sustainability; sourcing; supplier decisions; cost; B2B relations; network; inköp; hållbarhet; leverantörsval; kostnad; B2B relationer; nätverk;

  Sammanfattning : Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. LÄS MER

 4. 4. Reaktiveringsmejl : En metod för ökad lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Berntsson; Evelina Berggren; [2018]
  Nyckelord :online retail; shopping cart abandonment; conversion rate; marketing; reactivation emails; e-handel; shopping cart abandonment; konverteringsgrad; marknadsföring; reaktiveringsmejl;

  Sammanfattning : Trots att e-handeln har ökat under de senaste decennierna, är konverteringsgraden för onlinebutiker inom modesegmentet fortfarande låg. Detta kan bero på det fenomen som kallas “shopping cart abandonment”, vilket innebär att kunder lägger varor i sina virtuella varukorgar men inte sluför köpet. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter kundlojalitet : Utformning av lojalitetsprogram och avgiftsbaserade medlemskap i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Forsberg; Olivia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Loyalty programs; customer loyalty; monetary and nonmonetary rewards; loyalty program fees; Lojalitetsprogram; kundlojalitet; monetära och icke-monetära förmåner; medlemsavgifter;

  Sammanfattning : Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. LÄS MER