Sökning: "Michaela Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Michaela Johansson.

 1. 1. HÖGLÄSNING I FÖRSKOLAN : en kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter om högläsningens betydelse, möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Michaela Eriksson; Tove Johansson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Förskola; Läsvila; Sociokulturellanalys;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärarna ser på högläsningens betydelse samt deras erfarenheter kring högläsning. Vi ville även undersöka vilka möjligheter och hinder som kan finnas för att skapa lärorika lässituationer i förskolan kring högläsningssituationerna. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. ”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Johansson; Michaela Frid; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; ; Lek; Barns perspektiv; Populärkultur; Samspel;

  Sammanfattning : Vårt mål med denna undersökning och vårt arbete är att analysera på vilka sätt pedagoger tolkar att barn använder sig av sina erfarenheter från populärkultur i förskolans kontext samt hur pedagogerna förhåller sig och arbetar utifrån detta. Vi började studien utifrån en kvantitativ metod där vi delade tre enkäter som visade på att populärkultur tydligt genomsyras hos barnen i förskolan på varierande sätt. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer i arbetet med elever som riskerar att inte någymnasieexamen : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledare arbetar och samverkar kring dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Liisen Weinehall; Michaela Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många elever går ut gymnasiet utan en gymnasieexamen vilket i sin tur kan leda till utanförskap, arbetslöshet och ohälsa. Forskning visar att studie- och yrkesvägledning är viktigt i dessa situationer och kan göra att elever hittar motivation för att klara en examen. LÄS MER

 5. 5. Spelar det någon roll? : En kvalitativ studie av hur mellanchefer upplever en rollförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Michaela Johansson; [2018]
  Nyckelord :middle manager; organizational change; role change; role-exit; sociology;

  Sammanfattning : This study aims to show how mid-level managers experience a role change while in a bigger organizational change. Semi-structured interviews were undertaken with ten mid-level managers in a wholesale company with approximately 650 employees. The study is about roles and role change and how a middle manager experience a change in roles. LÄS MER