Sökning: "Michaela Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Michaela Johansson.

 1. 1. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll? : En kvalitativ studie av hur mellanchefer upplever en rollförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Michaela Johansson; [2018]
  Nyckelord :middle manager; organizational change; role change; role-exit; sociology;

  Sammanfattning : This study aims to show how mid-level managers experience a role change while in a bigger organizational change. Semi-structured interviews were undertaken with ten mid-level managers in a wholesale company with approximately 650 employees. The study is about roles and role change and how a middle manager experience a change in roles. LÄS MER

 3. 3. Det otydliga religionsläraruppdraget : -   En systematisk litteraturstudie om den svenska skolans religionskunskap

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Johansson; Michaela Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Religionslärare; religionsdidaktiska utmaningar; F-3 lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning analysera vilka didaktiska utmaningar religionslärare ställs inför i samband med stora läroplansförändringar, samt de skoldebatter som ligger till grund för dessa. Dessutom jämförs den svenska och den engelska modellen för religionsundervisning med målet att se om religionslärare i England och Sverige ställs inför samma utmaningar, eller om dessa skiljer sig åt, eftersom att den samtida religionsundervisningen är icke-konfessionell i båda länderna. LÄS MER

 4. 4. När chefen kränker eller mobbar : Att förstå och lösa relationer med faktaundersökningsmetoden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Michaela Johansson; Johanna Lindblå; [2017]
  Nyckelord :victimization; bullying; destructive leadership; investigation method; kränkande särbehandling; mobbning; destruktivt ledarskap; faktaundersökning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur sociala relationer på arbetet påverkas när det är den ansvariga chefen som utför mobbning eller kränkande särbehandling. Studien syftar även till att undersöka hur faktaundersökningsmetoden hanterar dessa problem. Detta är en norsk utredningsmetod som Falu kommun använder sig av. LÄS MER

 5. 5. Det har inget med mig som person att göra, det är bara något jag gör : En kvalitativ studie om Försäkringskassans handläggare och deras uppfattningar och förhållningssätt till yrket.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Michaela Holmström; [2017]
  Nyckelord :Case worker; Social Insurance Agency; Discretion; Emotions; Handläggare; Försäkringskassan; handlingsutrymme; känslor;

  Sammanfattning : This study focuses on the case workers, employed by the Social insurance agency and how they experience their work, and the contact with the insured members of the society they deal with on a daily basis. The study is conducted by five interviews from two of the departements that constitutes the agency. LÄS MER