Sökning: "upcycling"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet upcycling.

 1. 1. Greener Closets: Understanding Practices of Acquiring Sustainable Fashion

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Olivia Falklind; Johanna Viitanen; [2021-07-02]
  Nyckelord :practice theory; sustainable fashion; reuse; upcycling; sharing; time;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. ReDesign och Upcycling : från textilavfall till nytt plagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Englund; [2021]
  Nyckelord :Redesign; remanufacturing; CAD applications; production; material optimization; Omdesigna; återtillverkning; CAD-program; produktion; materialoptimering;

  Sammanfattning : Att återanvända textilavfall, till exempel plagg från textilföretag, innebär att det bara finns en begränsad mängd av varje materialresurs. Det behövs då tas fram en metod för att tillverka nya produkter med plagg som materialresurs. LÄS MER

 3. 3. Återbruk av byggmaterial: en cirkulär process

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Kübele Cenet; [2021]
  Nyckelord :Recycling upcycling ; building industry; planning process; circular economy; actors parties; building materials; Återbruk; svenskt byggande; planeringsprocess; cirkulär ekonomi; aktörer; byggmaterial;

  Sammanfattning : As the world's population increase, measures against the climate crisis have not been sufficient to reduce global emissions. Contributing to minimizing climate change is our duty to the earth. As half of our world's population lives in cities, building construction and the process play an important role in urbanization and our society. LÄS MER

 4. 4. Marketing Transparency in the Swedish Textile Industry : A thesis about marketing transparency on digital platforms

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Reinli; Alice Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research project contributes to understanding how Swedish textile companies use sustainable marketing to express transparency on digital platforms and official documents. Are marketing efforts transparent among firms that promote a clear sustainable focus by not misleading readers? The chosen qualitative methods were document analysis evaluating approximately 91 documents combined with content analysis with 15 Instagram posts analysing how firms transparently express their sustainable focus and offer. LÄS MER

 5. 5. Opportunities and Challenges for a B2B Trading Platform of Secondary Raw Material : An Exploratory Analysis based on the Sourcing Process of Sustainable SMEs in the Fashion and Textile Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabel Hanusa; [2021]
  Nyckelord :Sustainable sourcing; secondary raw material; upcycling; textile waste management; digital service platforms; fashion and textile industry;

  Sammanfattning : Fashion and textile upcycling is currently considered a time-consuming and labour- intensive process. Since textile waste materials are not readily available as a secondary raw material, the process of sourcing pre- and post-consumer textile waste usually requires a lot of time and effort, and often results in a high inconsistency in input materials. LÄS MER