En jämförelse mellan eliten och motionären inom fotboll

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Arbetet lyfter upp viktiga komponenter hos idrottare gällande deras drivkrafter till att syssla med det dem gör. Varje individ har något som driver dem till att fortsätta med sin idrott, vare sig det är på motionärsnivå eller elitnivå. Arbetet är baserat på self-determination teorin och vi utgår utifrån perspektivet som är bestående av autonomin, samhörighet och kompetens. Det är för att få förståelse över individernas drivkraft och vilken form av motivation som driver de. Under denna studie så intervjuades fyra män med fyra olika bakgrunder samt två olika nivåer bestående av två på motionärsnivå och två på elitnivå inom fotboll. Två av dem utvalda motionärerna spelade i division sex-lag samtidigt universitetsstudier och jobb ingick. Dem två andra var på elitnivå där den ena spelar för stadens lag Malmö FF, och en som spelar fotboll utomlands. Syftet med undersökningen är att studera vad som motiverar både herrelit- och motionärer inom träning och om det finns någon skillnad mellan eliten och dagsmotionären utifrån den självbestämmande teorin (SDT).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)