Sökning: "brukarundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet brukarundersökning.

 1. 1. Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial? : En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alina Musatoiu; Alexandra Skrapegård; [2020]
  Nyckelord :Swedish Association of Local Authorities and Regions; user survey; Personal and Family counselling Services; quality; logic of “display window”; new institutionalism; transmission of ideas; SKL brukarundersökning; IFO; kvalitet; skyltfönsterlogik; nyinstitutionalism; idéspridning;

  Sammanfattning : Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. LÄS MER

 2. 2. Från ord till handling : En kvalitativ studie om värdegrund och socialt innehåll för äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Therese Samuelsson; Viktoria Sjödin; [2016]
  Nyckelord :Elderly; values; social content; nursing home; person-centred care; Äldre; värdegrund; socialt innehåll; särskilt boende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Socialstyrelsens brukarundersökning visar att äldre som bor på särskilt boende är mest missnöjda med de aktiviteter och den sociala samvaron som verksamheten erbjuder. Äldreomsorgen bygger på den nationella värdegrunden som innefattar att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, men det är inte klart hur denna värdegrund påverkar personalens arbetssätt eller de sociala aktiviteter som erbjuds. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet och konkurrens : En studie av konkurrensens effekter på den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christoffer Eklund; [2016]
  Nyckelord :Quality; competition; health care; home care; Kvalitet; konkurrens; sjukvård; hemtjänst;

  Sammanfattning : Sedan riksdagen beslut om Lag om valfrihetssystem även kallat LOV har hemtjänsten varit ett omstritt ämne i samhällsdebatten. Lagen om valfrihetssystem togs i bruk första januari 2009 med syftet att genom en fungerande konkurrenssituation så kan kvalitet och effektivitet öka samt möjliggöra nytänkande och mångfald. LÄS MER

 4. 4. Den utvidgade förskolegården : en förstudie inför skapandet av naturlekmiljöer i Örebro

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Andersson; [2015]
  Nyckelord :naturlekplats; lekmiljö; lekplats; säker lekplats; lekplatsutrustning; förskolegård;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur naturlekmiljöer kan skapas. I arbetet beskrivs tre för naturlekmiljöer viktiga områden, vilka är: Lek och barns utveckling, Plats samt Säkerhet. LÄS MER

 5. 5. En svensk snöskoter

  D-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Daniel Sellberg; [2009-01-27]
  Nyckelord :snöskoter; formgivning; produktutveckling;

  Sammanfattning : Projektet är dels ett examensarbete dels ett uppdrag för det svenska snöskoterföretagetSnowolverine AB. Uppdragsgivaren har konstruerat ett rörramschassimed reducerad vikt jämfört med konkurrerande produkter, samttagit fram en digital modell som visats för investerare i och i press. LÄS MER