Isländsk fonetik : Ett förslag till en beskrivning av isländskt uttal baserat på auditiv analys av inspelat isländskt tal

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Joakim Walldén; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)