Confissão Queer: : Uma análise queer da Confissão de Lúcio de Mário de Sá-Carneiro

Detta är en L3-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

Sammanfattning: Esta monografia consta de uma pesquisa, cujo objectivo,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)