Kommunikation och omsorgsrelation mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka personer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Författare: Märit Bergström; Tina Cederlund; [2014]

Nyckelord: demens; omsorg; relation; kommunikation;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)