Sökning: "demens"

Visar resultat 1 - 5 av 937 uppsatser innehållade ordet demens.

 1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård för personer med demens inom akutvården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shadram Zahra; Shaghayegh Abdolhay; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutvård; Demens; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som innebär att personen i behov av vård placeras i centrum före sin sjukdom, och ses som en beslutande, värderad och jämlik samarbetspartner i planering, genomförande och uppföljningar av vården. Att tillhandahålla omvårdnadsbehovet hos patienter med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt är utmanande för sjuksköterskor på grund av den nedsatta kognitiva funktionen som medföljer sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas erfarenheter av att leva nära en person med demenssjukdom: En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Afram; Marwa Alhemedawi; [2023]
  Nyckelord :Anhöriga; demens; erfarenheter och vårda hemma;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar 20000–25000 människor i någon form av demenssjukdom varje år och ungefär lika många där. 150 000 personer lever idag med demenssjukdom i Sverige och av de bor cirka 60% i egen bostad. Demens är en sjukdom som inte drabbar den som är sjuk, utan de anhöriga i personens närhet också drabbas. LÄS MER

 4. 4. Seniorers motivation till att styrketräna - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Matilda Sandell; Maja Leonardsson Olsson; [2023]
  Nyckelord :Health effects; Motivation; Seniors; Strength training; Quality of life; Hälsoeffekter; Livskvalité; Motivation; Seniorer; Styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre populationen i världen ökar i stor omfattning och globalt sett har medellivslängden ökat. I takt med att befolkningen ökar sker det effekter på folkhälsan i stort som är korrelerat med ålder. Det innebär att fler äldre personer drabbas av demens, psykisk ohälsa samt andra kroniska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Social Support, Age, and Education in Second Language Acquisition of Adults

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Subeh Zakarias; [2023]
  Nyckelord :language; cognition; linguistics; learning; science; språk; kognition; lingvistik; inlärning; forskning;

  Sammanfattning : The topic of second language learning is frequently discussed in linguistics and social science, and several factors differentiate between second language learning in children and adults. Adults are faced with additional complications when learning a new language, including social factors, exposure to natural learning situations, and neurobiological factors. LÄS MER