Sökning: "demens"

Visar resultat 1 - 5 av 692 uppsatser innehållade ordet demens.

 1. 1. VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR LIVSKVALITETEN HOS DEMENSSJUKA PERSONER PÅ SÄRSKILT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hiba Kweik; Emma Clausen; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; personal; särskilt boende; vårdmiljö; Relatives; dementia; care environment; nursing home; qualitative review; staff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider ca 50 miljoner människor av demens, de flesta är över 65 år. Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som drabbar hjärnan och orsakar nedsatt minne- och tankeförmåga. Personer med demens visar olika symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en partner med demens : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Marie Rödin; Josephine Fernandes; [2020]
  Nyckelord :Dementia; experiences; life changes; living with; partner; Demens; erfarenheter; livsförändringar; partner;

  Sammanfattning : Background: Dementia is an increasing global health problem as the population grows older and older. It is usually the partners who must take care of these people with dementia, which can be a very tough role. Aim: The aim of this study is to illuminate experiences of living with a partner with a dementia diagnosis. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tar hand om dig” : En litteraturstudie om att vårda en demenssjuk familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Skarsäter; Charlotta Rosdahl; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Demens; Anhörigvårdare; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet insjuknande i demenssjukdom ökar stadigt och beräknas dubbleras till år 2030. Till följd av detta ökar antalet anhörigvårdare. Att inta en vårdande roll är ofta något som ter sig naturligt men innebär också en ökad arbetsbörda vilket påverkar livssituationen. LÄS MER

 4. 4. Teknologins påverkan i vården av äldre med demens : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Manami Fukushima; Joy Joky; [2020]
  Nyckelord :demensvård; erfarenheter; innehållsanalys; intervjustudie; surfplatta; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teknologianvändning ökar i samhället och allt mer i vardagen blir teknikfokuserat. Inte minst i vården när myndigheter gör stora satsningar för att öka informations- och kommunikationsteknologi och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Många demensboende i Sverige använder surfplatta som ett teknologiskt verktyg i omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Musikens upplevda påverkan på personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jerry Gunnarsson; Emma Holgersson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Alzheimers sjukdom; Vaskulär demens; Frontotemporal demens; Musik; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Icke-farmakologiska behandlingar;

  Sammanfattning : Bakgrund: 50 miljoner människor i världen beräknas leva med någon form av demenssjukdom. En svårighet vid omvårdnad av personer med demenssjukdom är att bemöta de kognitiva samt beteendemässiga och psykologiska symptom som ofta uppvisas. LÄS MER