Mockumentärfilm: : Stilelement

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: Uppsatsen är gjord i form av en stilistisk analys med mål att utforska dokumentärfilmens autenticitet och mer specifikt en analys av mockumentärfilmers stilelement. Tanken är att genom att analysera vilka stilelement som används i mockumentärfilmer och analysera hur filmskaparna använder dem inom en film skapad ur fiktion, att se ut som en dokumentärfilms form av autenticitet. För analysen valde jag ut tre mockumentärfilmer: This Is Spinal Tap (1984), Man Bites Dog (1992) och Exit Through The Gift Shop (2010). Dessutom valdes ytterligare nio dokumentärfilmer ut, som används i analysens del för att kunna ge exempel från mockumentär till dokumentär. Analysen visar att filmskapare av mockumentärfilmer och dokumentärfilmer använder samma stilelement, men skillnaden ligger i hur filmskaparna använder dem. En mockumentärfilmskapare använder dokumentära stilelement med avsikt att filmen ska få samma utseende som en dokumentärfilm. Analysen visar också att en stor skillnad mellan dokumentärfilmen och mockumentärfilmen finns inom kontraktet till tittaren. Mockumentärfilmskapare knyter ett kontrakt till tittaren för att få åskådaren att förstå att filmen är fiktion. Med hjälp av detta kontrakt och samma förståelse av filmens mockumentära innehåll ger detta åskådaren det fulla spektrumet av filmens innehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)