Sökning: "Consciousness"

Visar resultat 1 - 5 av 885 uppsatser innehållade ordet Consciousness.

 1. 1. Necesitamos vivas a nuestras hijas [We need our daughters alive]: Tensions to the functioning of the human rights mechanism of AVGM - the role of civil society and impact of societal accountability in its activation - in the state of Ciudad de México

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Amanda Jäverfelt; [2022-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study explores critical perspectives on the functioning of the mechanism of Alerta de Violencia de Género Contra Las Mujeres, a legal-institutional mechanism on the prevention and elimination of feminicidal violence in México. The study uses a case study of the Mexican state of Ciudad de México, and explores the functioning of the mechanism in relation to societal accountability, and rights consciousness as a means for participation. LÄS MER

 2. 2. Hiding in Plain Sight : A Gynocritical Reading of Rochester’s Narrative in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Hennig; [2022]
  Nyckelord :Jean Rhys; Wide Sargasso Sea; Elaine Showalter; gynocriticism; psychoanalysis; postcolonialism; feminism; cultural theory; Edward Rochester; consciousness; narrative;

  Sammanfattning : This essay is the result of a close-reading of the male protagonist’s narrative in Jean Rhys’s novel Wide Sargasso Sea (1966). His narrative was examined through an interpretive lens layered with a combination of several critical onsets that form the pillars of Elaine Showalter’s theory of a metaphysical female crescent outside of male consciousness. LÄS MER

 3. 3. Philosophical Zombies and Moral Responsibility : An Analysis of Whether Philosophical Zombies Would Have Moral Responsibility or Not

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rim Winssi; [2022]
  Nyckelord :Philosophical zombies; Consciousness; Moral responsibility; Moral agency; The Tripartite Theory of Responsibility; Attributability; Answerability; Accountability; Psychopaths; AI;

  Sammanfattning : Philosophical zombies are beings that look exactly like humans and behave in the same way as humans do. The only difference between humans and philosophical zombies is that philosophical zombies lack consciousness. This means that they can complain, cry, laugh and say that they are in pain. LÄS MER

 4. 4. Dåtid-Nutid-Framtid? : En översikt om begreppet historiemedvetande inom forskning och i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanna Nilsson; Gamze Durmaz; [2022]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiemedvetande; Historieundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och presentera forskningsläget kring historiemedvetande. Arbetet fokuserar på att redogöra för hur begreppet historiemedvetande definieras inom forskning, vilken relation begreppet har med den svenska skolans styrdokument, samt presentera forskning kring hur historiemedvetande kan utvecklas hos elever. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Environmental Consciousness Amongst Users of a Video Creation Service

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Eco-Feedback Technology; Environmental Consciousness; Value-Action Gap; Video Creation and Rendering; Eco-Feedback Teknologi; Miljömedvetenhet; Value-Action Gap; Videoskapande och rendering;

  Sammanfattning : The increasing levels of comfort have caused an increased electricity consumption over the last couple of years, leading to an increase in carbon dioxide emissions. At the same time, the interest and awareness regarding sustainability and climate change is growing, imposing a pressure on companies to incorporate sustainable businessmodels in their business. LÄS MER