Vertikalt Sjukhus

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Vården förändras För ungefär 100 år sedan arbetade läkare med infektionssjukdomar på grund av den dåliga hygien folk hade under sekelskiftet. Behandlingarna dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg på bottenvåningarna och vårdavdelningarna byggdes ofta långt ifrån varandra. Idag handlar ett hälsosamt liv om hanteringen av stress, matintag och träning etc vilket kan leda till kroniska sjukdomar, hjärtsjukdomar, krankärlssjukdomar, utmattning, depression och cancer om man inte tar hand om sin kropp både psykiskt och fysiskt. På grund av dagens sjukdomar sker nästan all behandling i sjukhusets öppenmottagningar och i dagsjukvården, men lokalerna och sjukvårdsorganisationen är vare sig byggda eller anpassade för det och avstånden blir ofta stora. De gamla lokalerna är orsakerna till långsamma flöden och lågt resursutnyttjande av både personal och lokaler. Samtidigt har tekniken kommit som en storm och har ett stor inflytande på sjukhustypologin. Vilka krav ställer det på organisationen och byggnaden? Hur vill och kan sjukvårdskunniga arkitekter designa om sjukvården? När jag tänker på de svenska sjukhusen ser jag dem som gråa och trista opersonliga betongbyggnader med sterila korridorer. Jag ogillar att gå till läkaren, det är tidskrävande att boka in ett möte så oftast undviker jag gärna ett besök ifall det inte är kritiskt. Mitt arbete undersöker därför den moderna sjukhusets typologi I Lund. Hur kan man modernisera sjukhusområdet I Lund? Vilken plats kan sjukhuset ta I staden? Hur effektiviserar man arbetet för personalen och samtidigt skapar en trygg och bekväm miljö för patienterna? Mitt arbete har inneburit bl. a samtal med Region Skånes planarkitekter som planerar på området, intervjuer och studiebesök på akutmottagningen i Malmö. Förslaget landade på två torn med en platssamlande atrium på bottenvåningen vilket agerar som huvudbyggnad för sjukhusområdet. Precis framför den planerade spårvagnshållplatsen placeras byggnaden och bjuder in invånarna i staden och bryter den stängda väggen som den typiska sjukhuset har burit. Genom att skapa ett modernt och välfungerande sjukhus som riktar sig mot både personal, patient och stadens invånare hoppas jag att staden kan förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)