Marknadens reaktioner på storbankernas köprekommendationer : En fallstudie av de svenska storbankernas köprekommendationer på kort och lång sikt och dess utveckling gentemot OMXSPI

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Erik Ferman; Philip Andersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)