Företagsidentitet hos kunskapsintensiva tjänsteföretag : En innehållsanalys av årsredovisningar och webbportaler

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Ida Jernberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)