Sätt fler användare i centrum med åldersresponsiv design

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

Sammanfattning: Under 2017 spås det att de första åldersresponsiva webbplatserna kommer publiceras. En webbplats som inte bara anpassar sig efter vilken enhet besökaren kommer från, utan även användarens ålder. I denna studie finner vi vilka problem som kan knytas till just användarens ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)