Äldre personers upplevelse av smärta och smärtbehandling efter en höftfraktur operation : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)