Sökning: "Smärtbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Smärtbehandling.

 1. 1. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER

 2. 2. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av svårlindrad cancersmärta vid sjukdom och i palliativ vård : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Vestin; [2022]
  Nyckelord :cancer pain; end of life; nurses experiences; qualitative; cancersmärta; livets slut; sjuksköterskors upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad smärta är något som uppstår vid svår cancersjukdom, vilket leder till en begräsning hos patienterna. I dessa fall är det viktigt som sjuksköterska att noga analysera smärtan och administrera bästa möjliga smärtlindring, då det ska leda till en god död och patienten ska slippa lidande. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärtskattning och smärtbehandling hos barn efter tonsillektomi : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Valentina Ioculano; Taina Sinko; [2022]
  Nyckelord :Barn; smärtlindring; smärtskattning; tonsillektomi; VAS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonsillektomi är en vanligt förekommande operation på barn. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kommer ofta i kontakt med nyopererade patienter. Smärtskattningen bildar grunden till all smärtbehandling då smärta är en subjektiv och personlig upplevelse som inte kan mätas objektivt. LÄS MER

 5. 5. Enabling Equitable Pain Management : Understanding gender bias in pain assessment and designing for equitable care delivery

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anubhuti Gupta; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The healthcare field, just like any industry which is driven by people, their interactions and decisions, is affected by the social norms and biases. Historically being centred around the average white male, the healthcare structure, systems and process are not equitable. LÄS MER