"Americana-ish" : Amerikansk folkmusik och Mumford & Sons

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

Sammanfattning: Musik kan ses som en slags återvinning. Föregångna genrer, stilar och tekniker tas ständigt upp på nytt och utvecklas i samarbete med samtiden och vad denna har att erbjuda. Amerikansk folkmusik, som analyseras i denna uppsats, har flera gånger under musikhistorien haft vågor men nya genombrott. Ny uppmärksamhet har riktats mot genren, som absorberats, influerats, utvecklats och formats vidare. Detta har skett till mångas förtjusning, men även till andras förfäran. Det är en strid mellan förnyelse och tradition. Med filmen O Brother Where Art Thou, som kom ut år 2000, fick genren sitt senaste genombrott. Flera musikgrupper världen över inspirerades av den traditionella amerikanska "good old-timey music”, som vi återfinner i filmens repertoar. En grupp som haft en markabel infunnes var engelska Mumford & Sons, som genom arbetet har varit mitt fokus, med koncentration på musiken från deras debuterande studioalbum Sigh No More (2009). Uppsatsen tittar på viktiga hörnstenar inom folkmusikens historia som leder fram till Mumford & Sons, men studerar framför allt hur gruppen absorberat genren i sin helhet, både musikaliskt och genom utseende. Detta sätts i sin tur in i en diskussion kring autenticitet och om en grupp utan anknytning till varken Amerika eller epoken i sig anses vara autentiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)