Verkstadsgossar och fabriksflickor i förändring : En jämförelse mellan två versioner av Maria Sandels Familjen Vinge

Detta är en Kandidat-uppsats från Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)