Healthcare professionals’ experiences using video consultations at Akademiska Sjukhuset in Uppsala

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

Författare: Yifan Wu; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)